در کارخانه سیمان ریچموند لافارژ کانادا رخ داد:

کاهش گاز گلخانه‌ای با سوخت رسانی جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا،  کارخانه سیمان ریچموند لافارژ کانادا با راه اندازی این سیستم سوخت رسانی در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با تولید سیمان قرار گرفت.

ادامه مطلب
کاهش گاز گلخانه‌ای با سوخت رسانی جدید