بررسی عملکرد9ماهه شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری در سیمان تامین نشان داد:

رشد 66درصدی سود و ایجاد رویکرد تازه در IGI

نشست بررسی عملکرد9ماهه و بررسی بودجه سال آتی شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) یکشنبه 29دی در محل سیمان تامین برگزار شد.

ادامه مطلب
رشد 66درصدی سود و ایجاد رویکرد تازه در IGI

ماراتن بررسی عملکرد سیمانی‌های شستا در روز پنجم:

افزایش 112درصدی سود سیمان‌بجنورد

سومین جلسه بررسی عملکرد 9ماهه روز پنجم این نشست‌ها، برای شرکت‌ سیمان بجنورد(از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان)، عصر چهارشنبه 25 دی برگزار شد.

ادامه مطلب
افزایش 112درصدی سود سیمان‌بجنورد

9ماهه98 ودر مقایسه با سال قبل و در شرکت‌های تابعه سیمان تامین رخ داد:

افزایش 104درصدی سود سیمان صوفیان

جلسه بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌ سیمان صوفیان از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، چهارشنبه 25 دی در هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

ادامه مطلب
افزایش 104درصدی سود سیمان صوفیان

در مقایسه با سال گذشته و در شرکت‌های تابعه سیمان تامین رخ داد:

افزایش 67درصدی سود سیمان خاش در9ماهه98

جلسه بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌ سیمان خاش از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، امروز چهارشنبه 25 دی در هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

ادامه مطلب
افزایش 67درصدی سود سیمان خاش در9ماهه98

در مقایسه با سال گذشته و در شرکت‌های تابعه سیمان تامین رخ داد:

افزایش 69درصدی فروش سیمان خوزستان طی9ماهه98

جلسه بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌ سیمان خورستان از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، امروز سه شنبه 24 دی در هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

ادامه مطلب
افزایش 69درصدی فروش سیمان خوزستان طی9ماهه98

بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمانی در روز چهارم:

سودخالص سیمان خزر، 129درصد رشد کرد

درچهارمین روز جلسات بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، جلسه عملکرد و بودجه سال آتی شرکت ،سیمان خزر در محل هلدینگ سیمان تامین بررسی‌‌‌‌‌شد.

ادامه مطلب
سودخالص سیمان خزر، 129درصد رشد کرد

آغاز روز سوم بررسی عملکردهای 9ماهه و نتایج مقایسه با سال97:

سودخالص سیمان ساوه 92درصد بیشتر شد

روز سوم جلسات بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان با برگزاری جلسه عملکرد و بودجه سال آتی سیمان ساوه، درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

ادامه مطلب
سودخالص سیمان ساوه 92درصد بیشتر شد