خدمتی دیگر از سیمان تامین شستا:

تحویل موقت پروژه کانال اصلی خداآفرین توسط سابیر

با پیگیری‌های به عمل آمده، کمیسیون تحویل موقت پروژه کانال اصلی خداآفرین با حضور نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار در محل کارگاه تشکیل و موضوع تحت پیمان شرکت سابیر «اجرای قطعه اول کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی وابسته» تحویل موقت شد.

ادامه مطلب
تحویل موقت پروژه کانال اصلی خداآفرین توسط سابیر

در بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا مطرح شد:

افتتاح طبق زمانبندی تصفیه خانه ششم آب تهران، از سوی سابیر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به همراه مدیرعامل آب و فاضلاب تهران و مدیرعامل آب منطقه ای تهران از تصفیه خانه ششم آب تهران  که توسط شرکت‌های تابعه شستا در حال ساخت است، بازدید کردند.

ادامه مطلب
افتتاح طبق زمانبندی تصفیه خانه ششم آب تهران، از سوی سابیر