بهبود جاده‌ها از مسیر رونق تولید سیمان ایران

بتن غلطکی جایگزین ایمن و اقتصادی آسفالت

به تازگی در ایران هم بحث روکش بتنی جاده‌ها مورد توجه واقع شده است؛ این نوع بتن در ۲ سال اخیر در جاده های کشور اجرایی شده و با این نوع روکش، ۱۵ هزار تن آسفالت و ۷۰۰ تن قیر در هر کیلومتر جاده‌سازی صرفه‌جویی خواهد شد.

ادامه مطلب