با همراهی اعضای هیأت مدیره سیمان تامین و مدیرعامل سابیر انجام شد؛

بازدید مدیرعامل سیمان تأمین از پروژه سد کوهرنگ ۳

روز دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به همراه دو نفر از اعضای هیأت مدیره از پروژه سد کوهرنگ ۳ در استان چهارمحال بختیاری بازدید کردند.

ادامه مطلب