گستره جغرافیایی

نقاط آبی شرکت‌های تابعه مستقیم
نقاط طوسی شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

null

شرکت‌ها بر اساس دسته‌بندی

همچنین شرکت‌های تابعه سیمان تامین در دو بخش بورسی و غیر بورسی تقسیم‌بندی می‌شوند.

بخشی از این شرکت‌ها به صورت مستقیم زیر مجموعه سیمان تامین هستند و برخی به صورت غیر مستقیم.

در ادامه لیستی از این شرکت‌ها آورده شده است و اطلاعات دقیق آنها را در صفحه‌ مربوط به آن می‌توانید بینید:

‌شرکت‌های تابعه مستقیم (وابسته)

‌شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

غیربورسی

نام شرکتمحصول
سیمان آبیک سیمان
سیمان ساوه سیمان
گچ فارس گچ
تهران بتنبتن
ماشین سازی فولاد و چدن
ساخت و نصب صنعتی البرز
صنایع بسته بندی فارس و خوزستان
خدمات مهندسی فارس و خوزستان
نو آوران صنعت سبز پارس
تحقیق و توسعه سیمان
ارجان صنعت فارس