شرکت‌های تابعه هلدینگ سیمان تامین

را بیشتر بشناسیم

گستره جغرافیایی

نقاط آبی شرکت‌های تابعه مستقیم
نقاط طوسی شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

null

شرکت‌ها بر اساس دسته‌بندی

همچنین شرکت‌های تابعه سیمان تامین در دو بخش بورسی و غیر بورسی تقسیم بندی می‌شوند.

بخشی از این شرکت‌ها به صورت مستقیم زیر مجموعه سیمان تامین هستند و برخی به صورت غیر مستقیم.

در ادامه لیستی از این شرکت ها و اطلاعات دقیق آنها را در صفحه‌های مجزا می بینید:

‌شرکت‌های تابعه مستقیم (وابسته)

‌شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

بورسی

نام شرکت محصول
سیمان خوزستان سیمان
سیمان بجنورد سیمان
سیمان بهبهان سیمان
سیمان فارس‌نو سیمان
سیمان فارس سیمان
سیمان خزر سیمان
سیمان خاش سیمان
سیمان درود سیمان
سیمان نی ریز سیمان
سیمان غرب سیمان
فارسیت درود
فارسیت اهواز

غیربورسی

نام شرکت محصول
سیمان آبیک سیمان
سیمان ساوه سیمان
گچ فارس گچ
تهران بتن بتن
ماشین سازی فولاد و چدن
ساخت و نصب صنعتی البرز
صنایع بسته بندی فارس و خوزستان
خدمات مهندسی فارس و خوزستان
نو آوران صنعت سبز پارس
تحقیق و توسعه سیمان
ارجان صنعت فارس