شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین - سهامی‌عام

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سیمان فارس‌وخوزستان

نوع شرکت:
بورسی، سهامی عام
شناسه ملی:
10100235615
شماره ثبت:
4081
سال تاسیس:
1329
سال بهره‌برداری:
1334
سرمایه ثبت‌شده:
4500 میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه:
خرید سهام
تلفن:
021-88737115-6
وبسایت:
معرفی شرکت

نوع فعالیت: سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان و کلیه فعالیت های مالی، بازرگانی و پشتیبانی مرتبط

شرکت سیمان فارس و خوزستان با بیش از شش دهه فعالیت،یکی از بزرگترین شرکت‌های تابعه سیمان تامین شستا است. این شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی، بزرگترین گروه تولیدکننده سیمان در کشور و منطقه بوده که با دارا بودن 33 شرکت فرعی زیر مجموعه در صنعت سیمان و صنایع وابسته به سیمان در حال فعالیت هستند.

شرکت در سال 1329 با سرمایه­ گذاری مشترک سازمان برنامه و شرکت سهامی سیمان شیراز با سرمایه اولیه 200 میلیون ریال تأسیس و در تاریخ 1329/3/8 تحت شماره 155 و به نام «شرکت سهامی سیمان فارس» در اداره ثبت اسناد استان فارس (شیراز) به ثبت رسید. در سال 1332 از شیراز به تهران انتقال یافت. در سال 1334 کارخانه سیمان شیراز با ظرفیت اسمی روزانه 200 تن شروع به بهره برداری نمود. در سال 1339 کارخانه سیمان دورود با ظرفیت اسمی 600 تن در روز از سازمان برنامه خریداری گردید و بتدریج با خرید و احداث کارخانجات جدید و توسعه کارخانجات قبلی بر حجم ظرفیت تولیدی خود افزود. در سال 1342 رسماً به «شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان» تغییرنام یافت. پس از تصویب قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در اسفندماه 1347، شکل حقوقی شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ 1351/12/4 به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به «شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان» تغییر یافت. سهام شرکت در دیماه 1354 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

شرکت سیمان فارس و خوزستان در عرصه صنعت سیمان بزرگترین تولید کننده در خاورمیانه است. بر اساس سیاست­های متخذه در جهت سازماندهی بهینه شرکت و ایجاد سرعت در عملیات برای توسعه آتی با حفظ کنترل، استقلال کارخانه­ های تابعه در قالب شخصیت­های حقوقی مورد نظر قرار گرفت. در این راستا با تبدیل آخرین واحد تابعه (سیمان آبیک) به شرکت مستقل در سال مالی 82-81 شرکت عملاً به شرکت مادر تخصصی در صنعت سیمان تغییر یافت، درآمد عملیاتی این شرکت از شرکتهای تابعه در صنعت سیمان یا زنجیره تولید این صنعت (مادر تخصصی) همراه با کنترل مؤثر تأمین می­‌شود. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/9/8 سال مالی شرکت از اول خرداد ماه هر سال شروع و تا پایان اردیبهشت سال بعد به پایان می‌­رسد و اولین دوره مالی جدید به مدت شش ماه از اول آذر ماه 1385 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1386 بوده است.

 

زیرمجموعه‌های سیمانی:‌
سیمان آبیک
سیمان بجنورد
سیمان بهبهان
سیمان فارس‌نو
سیمان فارس
سیمان خزر
سیمان خاش
سیمان خوزستان
سیمان نی ریز
سیمان غرب
سیمان درود
سیمان ساوه
شرکت‌های وابسته به صنعت سیمان:

تهران بتن
فارسیت اهواز
فولاد و چدن درود
گچ فارس

سایر شرکت‌های وابسته:

تحقیق‌و‌توسعه سیمان
خدمات مهندسی سیمان
نوآوران صنعت سبز


نشانی دفترمرکزی:
تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، خیابان چهارم، پلاک 4

تلفن: 6-88737115-021

کد پستی: 1531635113

 

اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تابعه

ردیفنام شرکتنام و نام خانوادگی مدیرآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ تولدنوع عضویتسمت
1سیمان آبیکمحمود موذن چیکارشناسیحسابداری و امور مالی1331/12/04غیرموظفعضو  هیات مدیره
2علی اصغر گرشاسبیکارشناسیبرق قدرت1349/06/30موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
3محمد حیدریکارشناسیعلوم سیاسی1364/01/17موظفعضو  هیات مدیره
4عزت اله  زنگنهکارشناسی ارشدحسابداری1350/03/01غیرموظفعضو  هیات مدیره
5صنایع سیمان غربسعید افروزیکارشناسیمهندسی عمران1368/07/09موظفعضو  هیات مدیره
6سیدمحمد میرشفیعیکارشناسیمکانیک جامدات1341/09/04موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
7منوچهر قائمیکارشناسیحسابداری1348/01/14غیرموظفعضو هیئت مدیره
8سهامی عام سیمان بهبهانسعید جلالیکارشناسیحسابداری1355/01/10غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
9محمدرضا عبدلیدکتراحسابداری1355/01/20غیرموظفرییس هیات مدیره
10غلامرضا شجاعیکارشناسیمهندسی شیمی1349/06/20موظفعضو  هیات مدیره
11جعفر مطیعی تواندشتیکارشناسیمهندسی مکانیک1336/05/05موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
12سیمان خوزستانسیروس یوسفی شیویاریکارشناسیمهندسی برق و الکترونیک1339/05/26غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
13بیژن جواهریکارشناسیحسابداری1341/01/17غیرموظفرییس هیات مدیره
14خسرو جامعیکارشناسیمهندسی مکانیک جامدان1344/01/09غیرموظفعضو  هیات مدیره
15محمد حاج نائبکارشناسیبرق قدرت1349/09/26موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
16سیمان  خزرسیدهوشنگ خلفوندیکارشناسیعلوم سیاسی1345/04/01موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
17سعید حیدریکارشناسیحسابداری1339/12/29غیرموظفرییس هیات مدیره
18علی اکبر قرائتکارشناسیمهندسی مکانیک انتقال سیالات1347/01/06غیرموظفعضو  هیات مدیره
19محمود ایزد دوست کرد محلهکارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی1331/04/16موظفعضو  هیات مدیره
20سیمان بجنوردمحمد عمیدمتشرعکارشناسیزمین شناسی1335/07/01غیرموظفرییس هیات مدیره
21احمد یارمحمدیکارشناسی ارشدحقوق عمومی1357/02/24غیرموظفعضو  هیات مدیره
22سید حسن معصومیکارشناسیحسابداری1347/06/01موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
23سیمان فارسعلیرضا بستانیانکارشناسیطراحی جامدات1344/03/04موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
24احمد مقصودیکارشناسیحسابداری1348/10/01غیرموظفعضو  هیات مدیره
25بهزاد مرادیکارشناسیمهندسی مکانیک طراحی جامدات1339/01/01غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
26سیدجلیل حدیقهکارشناسیمهندسی شیمی ( معادل)1332/09/09غیرموظفرییس هیات مدیره
27پیمان آقاجریکارشناسیمهندسی شیمی1349/06/19غیرموظفعضو  هیات مدیره
28سیمان فارس نوسید حسن  آصفیکارشناسیعلوم اجتماعی1341/07/02غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
29آرش حبیبی آزاددکترامدیریت کسب و کار   DBA1350/06/01غیرموظفرییس هیات مدیره
30محمد غفران خلقیکارشناسیمهندسی مکانیک _ ساخت و تولید1345/10/10غیرموظفعضو  هیات مدیره
31احمد شریفی  خیرآبادیکارشناسیمهندسی شیمی1349/01/01موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
32بهنام خوشکلامکارشناسیاقتصاد ( معادل )1341/02/10غیرموظفعضو  هیات مدیره
33سیمان دورودنیما خواجه مهمدیکارشناسیمهندسی شیمی1350/06/30موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
34محمد وثوق روحانیکارشناسیمهندسی مکانیک جامدات1354/02/26غیرموظفعضو  هیات مدیره
35حسین نجاتی فهیمیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی معدن1338/04/16موظفعضو  هیات مدیره
36مجید آزرده دستکارشناسیحسابداری1346/06/01غیرموظفرییس هیات مدیره
37حامد عطاریکارشناسیحسابداری1358/05/14غیرموظفعضو  هیات مدیره
38سیمان ساوهنادر غفاریکارشناسیمهندسی برق و الکترونیک1334/06/01غیرموظفرییس هیات مدیره
39جلال دهنویدکتراعلوم اداری و اقتصادی1363/06/30غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
40کمال صدیقیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانه مجموعه مدیریت دولتی1344/10/06موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
41سیمان خاشرضا  وجدانی تازه کندکارشناسیاقتصاد بازرگانی1343/01/03غیرموظفرییس هیات مدیره
42اسحق  جمال امیدیکارشناسیحسابداری1356/05/01غیرموظفعضو  هیات مدیره
43داود بختیاریکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی1343/01/20موظفمدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
44فارسیت اهوازسهراب کیانپور  1345/01/03غیرموظفعضو  هیات مدیره
45فرهنگ مدرسیکارشناسی 1349/11/28موظفعضو هیئت مدیره
46عیسی موسویکارشناسیحقوق1349/06/04موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
47عباس خوش امیدکارشناسی ارشدحسابداری1357/04/01غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
48گچ ماشینی فارسمحمدتقی معین آزادکارشناسیحسابداری1349/04/01موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
49محمدجعفر یاقوتکارشناسیمهندسی متالوژی1347/09/05غیرموظفعضو  هیات مدیره
50حبیب بیگیکارشناسیمهندسی شیمی1350/08/03غیرموظفعضو  هیات مدیره
51خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان – درحال تصفیهحسینعلی شهامتکارشناسیحسابداری1336/05/01مدیر تصفیهمدیر تصفیه
52نوآوران صنعت سبز پارسسیدمحمدعلی محمدی زادهکارشناسیمهندسی مکانیک جامدات1300/01/01موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
53شهرام خنده رویانکارشناسیحسابداری1353/06/15غیرموظفعضو  هیات مدیره
54ساسان رحیمیانکارشناسی ارشدمهندسی شیمی1346/06/10غیرموظفعضو  هیات مدیره
55تهران بتونسجاد اکبری گنجهکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی1360/10/25موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
56حسن قادریکارشناسی ارشدحسابداری1366/01/24غیرموظفعضو  هیات مدیره
57ابوالفضل  عفت‌نژاددانشجوی دکترامدیریت دولتی1365/05/22غیرموظفعضو  هیات مدیره
58فولاد و چدن و ماشین سازی دورودابراهیم شیرزادکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی1345/05/16غیرموظفرییس هیات مدیره
59محمد حنیفکارشناسیمهندسی برق1352/09/04غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
60جالینوس بهرامیکارشناسیشیمی1350سرپرست
61تحقیق و توسعه صنعت سیمانعلی تدینکارشناسی ارشدمهندسی عمران1341/02/10موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
62سعید محمودیکارشناسیمهندسی استخراج معدن1352/10/26غیرموظفعضو  هیات مدیره
63زهرا  زارعکارشناسی ارشدمهندسی شیمی1367/03/24غیرموظفعضو  هیات مدیره
64رحیم صادقیکارشناسیحسابداری1355/10/01غیرموظفعضو  هیات مدیره
65بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستانمحمدرضا سپه پورکارشناسی ارشدمدیریت دولتی1348/10/01موظفمدیر عامل وعضو هیئت مدیره
66حسین عرب علی دوستیکارشناسیحسابداری1339/04/01غیرموظفرییس هیات مدیره
67علیرضا امین افشارکارشناسیمهندسی مکانیک1357/03/16غیرموظفنایب رییس هیات مدیره
68سنگها تزیینی وگرانیتی نخل کویر نهبندان – قبل از بهره برداری – درحال تصفیهعلی اصغر درویشکارشناسیحسابداری1361مدیر تصفیه
69سیمان ارض العمارهجاسم  حق شناسکارشناسیشیمی ( پتروشیمی)1342/01/01غیرموظفرییس هیات مدیره
70محسن حاجی محمدتقی دولابیکارشناسیحسابداری1362/04/01غیرموظفعضو  هیات مدیره