تاریخچه:
بر اساس مصوبه مجمع عمومی مؤسس مورخ 1377/11/17 شرکت مدیریت سرمایه گذاری صنایع سیمان تأمین تأسیس و در تاریخ 1378/03/12 تحت شماره 151394 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به استناد صورتجلسات مجامع عمومی بطور فوق العاده مورخ 1379/08/21 و 1382/06/25 صاحبان سهام نام شرکت به ترتیب به شرکت مدیریت سرمایه گذاری برق و لوازم خانگی تأمین و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین تغییر یافته است. همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/01/05 سال مالی شرکت از پایان اسفندماه هر سال به پایان اردیبهشت ماه هر سال تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت از واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بوده و مرکز اصلی واقع در خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه چهارم- پلاک 4 واحد 4 می باشد.

فعالیت های ما:

image

مدیریت، نظارت و پشتیبانی واحدها و شرکت های مرتبط با صنایع ساختمانی و معدنی
خرید، فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های بورسی و غیربورسی
سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور

بیشتر بخوانید...

مأموریت ما:

image

مدیریت، نظارت و پشتیبانی واحدها و شرکتهای صنایع مرتبط با صنایع ساختمانی و معدنی خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید بمنظور تحقق اهداف شرکت، به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد بندهای مزبور سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و مؤسصسات تولیدی، تجاری، بازرگانی، خدماتی و نهادهای مالی داخلی در چارچوب مفاد بندهای فوق ایجاد و یا حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران انجام فعالیتهای بازرگانی و همچنین کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد

بیشتر بخوانید...

گالری عکس

pix pix pix pix pix pix

اطلاعات تماس

نشانــی: تهــران- خیابــان شهیــد بهشتــی- خیابــان پاکستــان- کوچه 4- پلاک 4- طبقه 4

پست الکترونیکی:           info@tamin-cement.com

تلفن:                         88736818-88752264 (021)

آمار بازدیدکنندگان