به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

تفاهم نامه همکاری شرکت IGI با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی امضا شد

شرکت بین‌المللی‌ بازرسی کالای تجاری در راستای بهبودبخشی به عملیات بازرسی در حوزه مواد غذایی و غلات تفاهم‌نامه مشترکی را با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در زمینه همکاری‌های دوجانبه به امضا رساند. به‌گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، این تفاهم نامه با حضور حمید محمودی، مدیر عامل شرکت IGI و حسین جعفری، […]

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری شرکت IGI با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی امضا شد

در جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین

عملکرد شرکت ایران سازه مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت

جلسه بررسی عملکرد سه ماهه اول سال جاری شرکت ایران سازه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۱مرداد ۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۳۰برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مقرر شد گزارش عملکرد ایران سازه پس از بررسی مجدد از طرف شرکت، به هلدینگ سیمان تامین ارائه گردد.

ادامه مطلب
عملکرد شرکت ایران سازه مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت

در جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین

عملکرد شرکت حمل و نقل آبادان تایید نشد

جلسه بررسی عملکرد سه ماهه اول سال جاری شرکت حمل و نقل آبادان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۱مرداد ۹۹ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰برگزار شد که طی این جلسه گزارش مالی این شرکت تایید نشد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مقرر شد، گزارش مالی شرکت حمل و نقل […]

ادامه مطلب
عملکرد شرکت حمل و نقل آبادان تایید نشد

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۸ میلیارد تومانی سود ناخالص سابیر در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان سیمان سابیر، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 21 مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۰۰ تا۱۰:۳۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سابیر موفق به افزایش ۱۸ میلیارد تومانی در شاخص سود ناخالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.

ادامه مطلب
افزایش ۱۸ میلیارد تومانی سود ناخالص سابیر در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۶۸ درصدی سود خالص سیمان آبیک در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان سیمان آبیک، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۰مرداد ۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان آبیک موفق به افزایش ۶۸ درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.

ادامه مطلب
افزایش ۶۸ درصدی سود خالص سیمان آبیک در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۶۰۴ درصدی سود خالص فولاد و چدن و ماشین سازی دورود در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۰مرداد ۹۹ از ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۳:۴۵ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود موفق به افزایش ۱۵۹درصدی در شاخص سود […]

ادامه مطلب
افزایش ۶۰۴ درصدی سود خالص فولاد و چدن و ماشین سازی دورود در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان ساوه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۰مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱:۳۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ساوه موفق به افزایش ۱۵۹درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.

ادامه مطلب
افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص خاش در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خاش موفق به افزایش ۱۴۴ درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول […]

ادامه مطلب
افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص خاش در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۳۳ درصدی سود عملیاتی سیمان خزر در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خزر، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۴:۲۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خزر موفق به افزایش ۳۳ درصدی در شاخص سود عملیاتی شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح […]

ادامه مطلب
افزایش ۳۳ درصدی سود عملیاتی سیمان خزر در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۳۰۵ درصدی سود عملیاتی سیمان بهبهان در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان بهبهان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱:۰۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان بهبهان موفق به افزایش ۳۰۵ درصدی در شاخص سود عملیاتی شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح […]

ادامه مطلب
افزایش ۳۰۵ درصدی سود عملیاتی سیمان بهبهان در سه ماه نخست ۹۹