طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

ژیلا سماواتی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سیتا شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، ژیلا سماواتی، به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سیتا منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، ژیلا سماواتی پیش از این در سمت مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مشغول فعالیت بود […]

ادامه مطلب
ژیلا سماواتی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سیتا شد

طی حکمی از طرف مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

مجدالدین خادمی به عنوان سرپرست سیمان زنجان منصوب شد

رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجدالدین خادمی را به عنوان سرپرست شرکت سیمان زنجان منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجیدوفاپور (معاون برنامه و توسعه اقتصادی سیتا)، حمیدرضا هوشیاری (مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان) و هیات مدیره سیمان زنجان در مراسمی که به همین منظور برگزار شد […]

ادامه مطلب
مجدالدین خادمی به عنوان سرپرست سیمان زنجان منصوب شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

نیما خواجه مهمدی به عنوان مدیر فنی گروه سیمان منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، نیما خواجه مهمدی به عنوان مدیر فنی گروه سیمان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بر اساس این حکم نظارت بر فعالیت های فنی و مهندسی شرکت های سیمان گروه بر عهده نیما خواجه مهمدی است. خواجه مهمدی پیش از این مدیرعامل […]

ادامه مطلب
نیما خواجه مهمدی به عنوان مدیر فنی گروه سیمان منصوب شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

محمود قطمیر سرپرست دومین شرکت ساختمانی سیتا شد

با حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین محمود قطمیر به عنوان سرپرست شرکت سنگ تزیینی کلاردشت منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در جلسه‌ای که به منظور تودیع رضوانی و معارفه قطمیر برگزار شد، جمارانیان گفت: شرکت سنگ تزیینی کلاردشت بر اساس آخرین بررسی‌ها قرار […]

ادامه مطلب
محمود قطمیر سرپرست دومین شرکت ساختمانی سیتا شد

طی حکمی از طرف حمیدرضا هوشیاری

حمید فرمانی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سیمان آبیک معرفی شد

حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان در مراسمی که برای معارفه حمید فرمانی تشکیل شده بود، وی را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سیمان آبیک منصوب و همچنین به عنوان مدیرعامل به هیات مدیره پیشنهاد کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، هوشیاری ضمن تشکر از زحمات و اقدامات […]

ادامه مطلب
حمید فرمانی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سیمان آبیک معرفی شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

مجید وفاپور معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیتا شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجید وفاپور به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجید وفاپور پیش از این در سمت معاون امور شرکت‌ها و مجامع در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مشغول فعالیت بود و […]

ادامه مطلب
مجید وفاپور معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیتا شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

اصغر مخلوقی معاون فنی و امور پروژه‌های سیتا شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، اصغر مخلوقی به عنوان معاون فنی و امور پروژه‌ها منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، جمارانیان در جلسه معارفه معاون فنی و امور پروژه‌ها استراتژی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سیتا را تشریح کرد. اصغر مخلوقی، معاون فنی و امور […]

ادامه مطلب
اصغر مخلوقی معاون فنی و امور پروژه‌های سیتا شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

محمد رضا علوب معاون امور شرکت‌ها و مجامع سیتا شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، محمدرضا علوب به عنوان معاون امور شرکت‌ها و مجامع منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، جمارانیان در جلسه معارفه معاون امور شرکت‌ها و مجامع استراتژی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سیتا را تشریح کرد. محمدرضا علوب، معاون امور شرکت‌ها و […]

ادامه مطلب
محمد رضا علوب معاون امور شرکت‌ها و مجامع سیتا شد

با حکمی از طرف رضا جمارانیان

توتونچیان عضو هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان شد

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، حمید توتونچیان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین، در این مراسم که در محل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان برگزار شد، حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان علاوه بر […]

ادامه مطلب
توتونچیان عضو هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان شد

با حکمی از طرف حیدر محمدی

حامد عطاری به عنوان فرمانده بسیج هلدینگ سیمان تامین معرفی شد

حامد عطاری، مدیر امور اداری و منابع انسانی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی حکمی از طرف فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شستا به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سیمان تامین معرفی شد. به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، حکم حامد عطاری از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل سیمان تامین به ایشان اهدا شد.

ادامه مطلب
حامد عطاری به عنوان فرمانده بسیج هلدینگ سیمان تامین معرفی شد