در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های شستا انجام شد

انتشار صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌هلدینگ‌های شستا

در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های شستا،صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌مدیره هلدینگ‌های تابعه شستا منتشر شد.

ادامه مطلب
انتشار صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌هلدینگ‌های شستا

در مجمع عمومی سالانه تصویب شد؛

تقسیم سود 777ریالی به ازای هر سهم سیمان تامین شستا

مجمع عمومی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸با حضور محمد‌ رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا و نمایندگان تامین‌اجتماعی برگزار شد.

ادامه مطلب
تقسیم سود 777ریالی به ازای هر سهم سیمان تامین شستا

مدیر عامل شستا در گفت‌وگو با ایلنا:

محمد رضوانی‌فر : انتصاب‌ها چالش شستا نیست

مدیرعامل شستا با اشاره به روند جدید انتصابات و شرایط آن در این مجموعه گفت: ما اکنون بر اساس یکسری آیین‌نامه و ضوابط خاص انتصاب‌ها را انجام می‌دهیم و به همین منظور در برخی از شرکت‌ها که چالش زیادی داشتند، آزمون برگزار کردیم که مستندات آزمون هم موجود است.

ادامه مطلب
محمد رضوانی‌فر : انتصاب‌ها چالش شستا نیست