گستره جغرافیایی

نقاط آبی شرکت‌های تابعه مستقیم
نقاط طوسی شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

null

شرکت‌ها بر اساس دسته‌بندی

همچنین شرکت‌های تابعه سیمان تامین در دو بخش بورسی و غیر بورسی تقسیم‌بندی می‌شوند.

بخشی از این شرکت‌ها به صورت مستقیم زیر مجموعه سیمان تامین هستند و برخی به صورت غیر مستقیم.

در ادامه لیستی از این شرکت‌ها آورده شده است و اطلاعات دقیق آنها را در صفحه‌ مربوط به آن می‌توانید بینید:

‌شرکت‌های تابعه مستقیم (وابسته)

بورسی

نام شرکت محصول
سیمان فارس و خوزستان هلدینگ
کارخانجات سیمان صوفیان سیمان
سیمان ارومیه سیمان
سیمان شاهرود سیمان
سیمان قاین سیمان
سولیران تولید سازه‌های فلزی
کشتی‌سازی اروندان حمل و نقل

‌شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

غیربورسی

نام شرکت محصول
سیمان آبیک سیمان
تحقیق و توسعه سیمان
گچ فارس گچ
تهران بتن بتن
ماشین سازی فولاد و چدن
ساخت و نصب صنعتی البرز
صنایع بسته بندی فارس و خوزستان
خدمات مهندسی فارس و خوزستان
نو آوران صنعت سبز پارس
ارجان صنعت فارس

هیات مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

 ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت های مدیریتی و غیرمدیریتی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (1399/01/31)

ردیف نام شرکت نام و نام خانوادگی سمت موظف/ غیر موظف تاریخ تولد رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
1 سرمایه گذاری سیمان تامین سید محمدرضا احمدی عضو  هیات مدیره موظف 1361 علوم اقتصادی دکترا
رضا جمارانیان مدیر عامل موظف 1352 حسابداری کارشناسی ارشد
مهدی روانشادنیا عضو  هیات مدیره غیرموظف 1359 مهندسی عمران و مدیریت ساخت دکترا
مهدی صیدی عضو هیات مدیره غیر موظف 1351 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
مهدی اسماعیلی وردنجانی رئیس  هیات مدیره غیرموظف 1361 حقوق خصوصی دکترا
2 سیمان فارس و خوزستان حمیدرضا هوشیاری مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره موظف 1354 مهندسی صنایع کارشناسی
علی کریمی عضو هیات مدیره غیرموظف 1360 حسابداری کارشناسی ارشد
حمید توتونچیان عضو هیات مدیره غیرموظف 1358 حسابداری دانشجوی ارشد
حمید فرمانی عضو  هیات مدیره موظف 1353 مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
مجید وفاپور  رییس هیات مدیره غیرموظف 1350 حسابداری کارشناسی ارشد
3 سیمان آبیک محمود موذن چی رییس  هیات مدیره غیرموظف 1331 حسابداری و امور مالی کارشناسی
علی اصغر گرشاسبی مدیر عامل موظف 1349 برق قدرت کارشناسی
محمد حیدری عضو  هیات مدیره موظف 1364 علوم سیاسی کارشناسی
عزت اله  زنگنه نایب رییس  هیات مدیره غیرموظف 1350 حسابداری کارشناسی ارشد
4 صنایع سیمان غرب سعید افروزی عضو  هیات مدیره موظف 1368 مهندسی عمران کارشناسی
حمیدرضا منجی عضو هیات مدیره غیرموظف 1346 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
حمیدرضا گلشاهی عضو هیات مدیره غیرموظف 1360 مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
سیدمحمد میرشفیعی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره موظف 1341 مکانیک جامدات کارشناسی
منوچهر قائمی رییس هیات مدیره غیرموظف 1348 حسابداری کارشناسی
5 سیمان بهبهان سعید جلالی نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1355 حسابداری کارشناسی
محمدرضا عبدلی رییس هیات مدیره غیرموظف 1355 حسابداری دکترا
امیر آشتیانی عراقی عضو هیات مدیره موظف 1359 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
غلامرضا شجاعی عضو  هیات مدیره موظف 1349 مهندسی شیمی کارشناسی
جعفر مطیعی تواندشتی مدیر عامل موظف 1336 مهندسی ماشین سازی ( معادل ) کارشناسی
6 سیمان خوزستان سیروس یوسفی شیویاری نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1339 مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی
ایرج موسوی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1359 مدیریت بازگانی بین الملل کارشناسی ارشد
محمد حاج نائب مدیر عامل موظف 1349 برق قدرت کارشناسی
مصطفی شهریاری رییس  هیات مدیره غیرموظف 1343 حسابداری کارشناسی ارشد
7 سیمان خزر جلیل علی اکبری سرپرست موظف 1343 عرفان کارشناسی ارشد
سعید حیدری رییس هیات مدیره غیرموظف 1339 حسابداری کارشناسی
محمد مرادی عضو هیات مدیره موظف 1362 حسابداری دکتری
علی اکبر قرائت عضو  هیات مدیره غیرموظف 1347 مدیریت بازرگانی استراتژیک کارشناسی ارشد
محمود ایزد دوست کرد محله عضو  هیات مدیره موظف 1331 جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
8 سیمان بجنورد محمد عمیدمتشرع رییس هیات مدیره غیرموظف 1335 زمین شناسی کارشناسی
احمد یارمحمدی نایب رییس  هیات مدیره غیرموظف 1357 حقوق عمومی کارشناسی ارشد
محمدرضا شرف عضو هیات مدیره غیرموظف 1356 اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد
محسن احمدی باصیری عضو هیات مدیره
سید حسن معصومی مدیر عامل موظف 1347 حسابداری کارشناسی
9 سیمان فارس علیرضا بستانیان مدیر عامل موظف 1344 طراحی جامدات کارشناسی
احمد مقصودی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1348 حسابداری کارشناسی
بهزاد مرادی نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1339 مهندسی مکانیک طراحی جامدات کارشناسی
سیدجلیل حدیقه رییس هیات مدیره غیرموظف 1332 مهندسی شیمی ( معادل) کارشناسی
پیمان آقاجری عضو  هیات مدیره غیرموظف 1349 مهندسی شیمی کارشناسی
10 سیمان فارس نو سید حسن  آصفی نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1341 مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد
آرش حبیبی آزاد رییس هیات مدیره غیرموظف 1350 مدیریت کسب و کار   DBA دکترا
احمدشریفی خیرآبادی مدیرعامل موظف 1349 مهندسی شیمی پالایش لیسانس
محمد غفران خلقی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1345 مدیریت کسب و کار کارشناسی ارشد
بهنام خوشکلام عضو  هیات مدیره غیرموظف 1341 اقتصاد ( معادل ) کارشناسی
11 سیمان دورود نیما خواجه مهمدی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره موظف
محمد وثوق روحانی رییس  هیات مدیره غیرموظف 1354 مهندسی مکانیک جامدات کارشناسی
حسین نجاتی فهیمی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1338 مهندسی شیمی معدن کارشناسی ارشد
مجید آزرده دست رییس هیات مدیره غیرموظف 1346 حسابداری کارشناسی
حامد عطاری عضو  هیات مدیره غیرموظف 1358 حسابداری کارشناسی
12 سیمان ساوه نادر غفاری رییس هیات مدیره غیرموظف 1334 مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی
افشین شجاعی عضو هیات مدیره غیرموظف 1350 کشاورزی کارشناسی
سامان فلاحی نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1365 اقتصاد کارشناسی
جلال دهنوی عضو هیات مدیره غیرموظف 1363 علوم اداری و اقتصادی دکترا
کمال صدیقی مدیر عامل موظف 1344 مدیریت بازرگانه مجموعه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
13 سیمان سفید نی ریز داود اکبری شهرستانی مدیر عامل موظف 1349 مکانیک طراحی جامدات کارشناسی
مهدی طالبی رییس هیات مدیره غیرموظف 1356 حسابداری کارشناسی
علیرضا نصیری عضو هیات مدیره غیرموظف 1342 مهندسی مکانیک کارشناسی
حسین ابراهیمی صدرآبادی نایب رئیس هیات مدیره
ابوالحسن نریمانی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1357 مهندسی صنایع کارشناسی
14 سیمان خاش فرهاد نیکخواه مدیرعامل  هیات مدیره موظف 1344 شیمی پالایش کارشناسی
رضا وجدانی تازه کند رییس هیات مدیره غیرموظف مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
علیرضا شفیعی عضو هیات مدیره غیرموظف ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟
اسحق  جمال امیدی عضو  هیات مدیره موظف 1356 حسابداری کارشناسی
15 فارسیت دورود علی بوالحسنی رییس هیات مدیره غیرموظف 1348 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق عملیات کارشناسی ارشد
عباسعلی نوروزی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1354 علوم اقتصادی  اقتصاد بازرگانی کارشناسی
16  سیمان صوفیان فرامرز رمضانی رییس هیات مدیره غیرموظف 1327 مهندسی شیمی کارشناسی
کورش جامعی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1346 مهندسی برق کارشناسی
ولی اله  اخلاقی فرد مدیر عامل موظف 1337 مدیریت بازرگانی دکترا
محمد احدی عضو هیات مدیره غیر مورظف
آرش بیک پور عضو  هیات مدیره موظف 1369 مهندسی عمران کارشناسی ارشد
17 سیمان ارومیه زین العابدین تمایل رییس هیات مدیره غیرموظف 1339 مدیریت دولتی کارشناسی
عبدالمجید نیکنام جهرمی مدیر عامل موظف 1342 الکترونیک کارشناسی
مهدی کریمی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1327 مکانیک کارشناسی
امین غزالی نایب رئیس هیات مدیره
ژیلا  سماواتی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1351 حسابداری کارشناسی ارشد
18 سیمان شاهرود محمدجعفر باجلان نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1346 حسابداری کارشناسی
مجید باقری فرد رییس  هیات مدیره موظف 1334 علوم اداری کارشناسی
مجید صباغان عضو هیات مدیره موظف 1344 مهندسی شیمی کارشناسی
مجتبی ستاری عضو هیات مدیره غیرموظف 1364 معارف اسلامی و اقتصاد کارشناسی ارشد
محمدرضا بازوی بیدستانی مدیر عامل موظف 1346 حسابداری کارشناسی
19 سیمان قائن سید سجاد ابراهیمی راد رییس هیات مدیره غیرموظف 1361 حسابداری دکترا
بهنام علیخانی عضو هیات مدیره غیرموظف 1361 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
قاسم نجفی نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1354 مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد
علیرضا  اکبری مطلق مدیر عامل موظف 1346 شیمی کارشناسی
جعفر  گرجی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1358 مهندسی صنایع کارشناسی
20 سیمان زنجان زهرا درویش کلیسا نایب رییس  هیات مدیره غیرموظف 1354 حسابداری کارشناسی
محمد غفاری عضو هیات مدیره ؟؟؟؟؟ 1355 علوم سیاسی دکترا
افشار ابراهیم نژاد عضو هیات مدیره ؟؟؟؟؟؟ 1350  DBA دکترا
عبدالله گنج خانلو رییس هیات مدیره ؟؟؟؟؟؟ 1345 علوم سیاسی کارشناسی
مسعود  عباسی نژاد عضو  هیات مدیره موظف 1344 مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
21 ایرانسازه سیدحامد محتشمی پور عضو  هیات مدیره موظف 1356 عمران-عمران کارشناسی
داریوش احمد تبار مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره موظف 1349 مهندسی معماری کارشناسی
جواد  مرادی عضو  هیات مدیره موظف 1352 فقه و اصول کارشناسی ارشد
قاسم  قانعی رییس هیات مدیره غیرموظف 1330 مهندسی عمران کارشناسی ارشد
22 سولیران اکبر  محمدوند کلوجه مدیر عامل موظف 1358 عمران کارشناسی ارشد
سید سجاد قشمی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1367 برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
هدایت مصطفائی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1343 مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد
23 سابیر سید امید میر غضنفری  رییس هیات مدیره غیرموظف 1355 حقوق کارشناسی
مهدی اصغری نایب رئیس هیات مدیره
غلامرضا عابدینی عضو هیات مدیره
سیدعلیرضا سجادی مدیر عامل موظف 1344 مهندسی زمین شناسی کارشناسی ارشد
24 بین المللی بازرسی کالای تجاری بی بی مرجان فیاضی عضو هیات مدیره غیر موظف 1358 دکترا مدیریت بازرگانی
اشکان عیوق عضو هیات مدیره غیر موظف 1356 دکترا مدیریت تولیدو عملیات
رضا  بهروزی نیا عضو  هیات مدیره موظف 1358 حسابداری کارشناسی
مرتضی بیک لریان رییس  هیات مدیره موظف 1362 مهندسی عمران-سازه های دریایی دکترا
حمید  محمودی مدیرعامل و عضو  هیات مدیره موظف 1352 مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
25 دورال شورش شافعی مدیر عامل موظف 1355 حسابداری کارشناسی ارشد
محمد تقی توکلی رییس هیات مدیره غیر موظف 1340 حسابداری کارشناسی
پرویز خاوری نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1342 حسابداری کارشناسی
26 نوآوران صنعت سبز پارس سیدمحمدعلی محمدی زاده مدیر عامل موظف 1346 مهندسی مکانیک جامدات کارشناسی
شهرام خنده رویان عضو  هیات مدیره غیرموظف 1353 حسابداری کارشناسی
ساسان رحیمیان عضو  هیات مدیره غیرموظف 1346 مهندسی شیمی کارشناسی ارشد
27 تهران بتون ابوالفضل عفت نژاد عضو  هیات مدیره غیرموظف 1365 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
حسن قادری رییس هیات مدیره غیرموظف 1366 حسابداری کارشناسی
سجاد اکبری گنجه مدیر عامل موظف 1360 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
28 فولاد و چدن و ماشین سازی دورود ابراهیم شیرزاد رییس هیات مدیره غیرموظف 1345 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
محمد حنیف نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1352 مهندسی برق کارشناسی
جالینوس بهرامی مدیر عامل موظف 1350 علوم تجربی دیپلم
29 تحقیق و توسعه صنعت سیمان علی تدین مدیر عامل موظف 1341 مهندسی عمران کارشناسی ارشد
زهرا  زارع مدیر عامل غیرموظف 1367 مهندسی شیمی کارشناسی ارشد
رحیم صادقی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1355 حسابداری کارشناسی
فرشاد فیروز جانی کاردر نایب رئیس هیات مدیره
پیمان  توکلی کیوی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1359 مهندسی شیمی کارشناسی
30 بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان محمدرضا سپه پور مدیر عامل موظف 1348 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
حسین عرب علی دوستی رییس هیات مدیره غیرموظف 1339 حسابداری کارشناسی
علیرضا امین افشار نایب رییس هیات مدیره غیرموظف 1357 مهندسی مکانیک کارشناسی
31 خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان حسینعلی شهامت مدیرتصفیه 1336 حسابداری کارشناسی
32 گروه صنعتی لوله  الیاف بهراد محمدباقر معماریان عضو  هیات مدیره غیرموظف 1349 مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد
مسعود زهره بندیان عضو  هیات مدیره غیرموظف 1351 حسابداری کارشناسی
33 سیمان مازندران مهدی کریمی شهربابک عضو  هیات مدیره غیرموظف 1351 حسابداری کارشناسی ارشد
34 سیمان سپاهان جعفر موذنی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1342 جغرافیا کارشناسی
35 سیمان فیروزکوه علی رجبی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1342 مدیریت بازرگانی کارشناسی
علی نیکوکلام معنوی عضو  هیات مدیره غیرموظف 1334 حقوق قضایی کارشناسی
36 خدمات مهندسی سیمان فارس و  آذربایجان محمد تقی   عباسی مدیر تصفیه موظف 1352 حسابداری کارشناسی ارشد
37 توسعه صادرات صنعت سیمان حسین صامعی رئیس هیات مدیره غیر موظف
حسین علی زارع بیدگی عضو هیات مدیره غیر موظف
محمد حسن ابویی عضو هیات مدیره غیر موظف
محمدرضا ذاکری زاده مدیر عامل موظف 1349 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
حمیدرضا حافظ قرآن عضو  هیات مدیره غیرموظف 1354 MBA کارشناسی ارشد
38 حمل و نقل و خدمات دریایی ابادان اصغر سلطانی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره موظف 1339 حقوق کارشناسی
محمد برهانی پور عضو هیات مدیره
فرهاد  آوک زاده عضو  هیات مدیره موظف 1352 حسابداری کارشناسی
جعفر رشیدی رئیس هیات مدیره موظف 1338 مدیریت دولتی کارشناسی
ابوالفضل بختیاری عضو  هیات مدیره غیرموظف
39 ایران پرسیت محمد تیموری عضو  هیات مدیره غیرموظف 1354 حسابداری کارشناسی