رویکرد زیست محیطی در سیمان تامین

در اجرای بند «ز» ماده 38 برنامه پنج ساله ششم و به استناد تصویب نامه مورخ 12اسفند1391 هیئت محترم وزیران ضمن ابلاغ اهداف مقرر دردستورالعمل، رعایت رویکردهای زیست محیطی در شرکت‌های تابعه سیمان تامین یک اصل قرار داده شده و در بازدیدهای ادواری و جلسات برگزار شده با مدیران شرکت‌های تابعه (از سال 1394) فعالیت واحدها به سمت و سوی ارتقاء اهداف مورد نظر پیگیری و مستند سازی در این رویکردها مدنظر است.

 • اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
 • بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی
 • بهینه سازی مصرف آب
 • کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت
 • مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات
 • کاهش تولید پسماند از طریق بهره گیری از فناوری های مناسب و افزایش بهره‌وری
 • بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسائل و تجهیزات به جای تعویض
 • بازیافت ضایعات ـ تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم های مناسب
 • استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست
 • کاربرد موارد مصرفی سازگار با محیط زیست

اقدامات مستمر حوزه زیست محیطی در شرکت‌های تابعه سیمان تامین

 • پایش عملکرد شرکت‌ها از حیث مسائل زیست محیطی
 • توجه به مبانی حفظ محیط زیست وتشکیل کارگروه مسئولیت­‌های اجتماعی
 • گزارش در جهت حل وفصل مسائل زیست محیطی و رفع موارد
 • تشکیل جلسات مشترک با مدیرکل محیط زیست استان‌های مختلف
 • برگزاری همایش مدیران و رابطین محیط زیست هلدینگ

پایش‌ها و بررسی وضعیت زیست محیطی شرکت ها

به جهت ضرورت ارزیابی اهداف زیست محیطی شرکت های تابعه به طور مستمر و همانند سال‌های قبل مشاورین زیست محیطی هلدینگ حداقل دوبار از شرکت های تابعه بازدید به عمل آورده آورده و ضمن بررسی عینی وضعیت حفظ محیط زیست کارخانجات و معادن مربوطه عدم تطبیق ها را در گزارشات مکتوب به هلدینگ منعکس که مراتب توسط مدیریت هلدینگ به شرکت های مرتبط ابلاغ و نسبت به رفع مشکلات مربوطه گزارشات پیشرفت پروژه‌ها رصد و هماهنگی لازم صورت می‌گیرد.

نظارت‌های برخط و و پایش‌های فصلی

با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 11 قانون هوای پاک ضمن الزام اجرای پروژه های online بر روی خروجی دودکش های اصلی، به منظور پاسخگوئی به مطالبات ادارات کل حفاظت محیط زیست شرکت های تابعه هر سه ماه یکبار (در سال 1395) نسبت به اجرای برنامه های خوداظهاری از گازهای خروجی دودکش ها، هوای محیطی، صدای محیطی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب انسانی مبادرت کردند و پس از ملاحظه دفتر مشاورین زیست محیطی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها منعکس شد. با توجه به الزام اجرای پروژه های online و نظارت سازمان محیط زیست بر عملکرد خروجی دودکش ها و پساب ها با تشکیل دفتر پایش از ابتدای سال 1396 بصورت روزانه تمامی نمودارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت ملاحظه عدم تأمین استانداردهای مصوب مراتب ظرف همان روز جهت رفع مشکل و احتراز از برخورد سلبی، تنبیهی و ابلاغ جرائم زیست محیطی به واحد مربوطه منعکس می شود.

لوح صنعت سبز و صنعت قابل تقدیر

در حوزه حفاظت از محیط زیست، شرکت‌های تابعه سیمان تامین کارنامه درخور توجه و روشنی دارند. به صورت نمونه شرکت‌های سیمان صوفیان، سیمان شاهرود، سیمان بهبهان، سیمان فارس‌نو، سیمان‌ دورود، سیمان خزر، سیمان ساوه در یک سال به عنوان صنعت سبز و سیمان آبیک به عنوان صنعت قابل تقدیر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده اند.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات شرکت‌های تابعه سیمان تامین در سال 1398 :
جوایز زیست محیطی: 8 شرکت
صادرکننده نمونه: 4 شرکت
گواهینامه ایزو : 38 مورد
تعالی منابع انسانی: 1 شرکت
جایزه رعایت حقوق مصرف کننده: 4 شرکت
عنوان واحد نمونه صنعتی: 7 شرکت

شرکت صادر کننده نمونه گواهینامه ایزو جوایز زیست محیطی تعالی منابع انسانی رعایت حقوق مصرف کننده واحد نمونه صنعتی
سیمان خزر 0 5 1 0 1 1
سابیر 0 1 0 0 0 0
سیمان ارومیه 1 3 1 0 0 1
سیمان خاش 1 9 1 1 0 1
سیمان صوفیان 0 0 1 0 0 1
سیمان نی ریز 1 3 1 0 1 1
سیمان فارس 0 6 1 0 1 0
سیمان بجنورد 0 1 0 0 0 0
سیمان شاهرود 0 2 1 0 0 0
سیمان غرب 0 5 0 0 1 1
گچ ماشینی 0 0 0 0 0 0
سیمان خوزستان 1 3 1 0 0 1
سیمان تامین 4 38 8 1 4 7