با حکمی از طرف مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان

مسعود جلیلیان مدیرعامل شرکت سیمان غرب شد

مسعود جلیلیان مدیرعامل شرکت سیمان غرب شد

طی حکمی از طرف حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان، مسعود جلیلیان به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان غرب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، طی مراسمی از زحمات محمد میرشفیعی مدیرعامل سابق سیمان غرب تقدیر و مسعود جلیلیان به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان غرب منصوب شد.

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.