اخبار و تازه‌ها

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

تفاهم نامه همکاری شرکت IGI با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی امضا شد

1399/05/21
شرکت بین‌المللی‌ بازرسی کالای تجاری در راستای بهبودبخشی به عملیات بازرسی در حوزه مواد غذایی و غلات تفاهم‌نامه مشترکی را با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در زمینه همکاری‌های دوجانبه به امضا رساند. به‌گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، این تفاهم نامه با حضور حمید محمودی، مدیر عامل شرکت IGI و حسین جعفری، رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به…

در جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین

عملکرد شرکت ایران سازه مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت

1399/05/21

در جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین

عملکرد شرکت حمل و نقل آبادان تایید نشد

1399/05/21

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۸ میلیارد تومانی سود ناخالص سابیر در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/21

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۶۸ درصدی سود خالص سیمان آبیک در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/20

اخبار سیمان، عمران و حمل‌ونقل

در جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین

عملکرد شرکت ایران سازه مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت

1399/05/21

در جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین

عملکرد شرکت حمل و نقل آبادان تایید نشد

1399/05/21

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۸ میلیارد تومانی سود ناخالص سابیر در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/21

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۶۸ درصدی سود خالص سیمان آبیک در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/20

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۶۰۴ درصدی سود خالص فولاد و چدن و ماشین سازی دورود در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/20

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/20

در رسانه‌ها

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

تفاهم نامه همکاری شرکت IGI با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی امضا شد

1399/05/21

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۸ میلیارد تومانی سود ناخالص سابیر در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/21

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۶۰۴ درصدی سود خالص فولاد و چدن و ماشین سازی دورود در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/20

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/20

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص خاش در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/19

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۳۳ درصدی سود عملیاتی سیمان خزر در سه ماه نخست ۹۹

1399/05/19