اخبار و تازه‌ها

بازدید مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین از شرکت IGI

1400/03/31
رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین از بخش‌های مختلف و توانمندی‌های شرکت بازرسی کالای تجاری بازدید کرد. به‌گزارش روابط عمومی شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجار، رضا جمارانیان مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین با همراهی حمید محمودی، مدیرعامل شرکت IGI از بخش‌های آزمایشگاه، اداری و عملیات این شرکت بازدید کردند. حمید محمودی در این دیدار ضمن معرفی همکاران در…

در رسانه‌ها