اخبار و تازه‌ها

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص شرکت بازرسی کالای تجاری ۹۲ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص شرکت سیمان ارض العماره ۱۸ میلیارد تومان شد+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص سیمان دورود ۱۴۵ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص سیمان خوزستان ۲۵۴ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24

اخبار سیمان، عمران و حمل‌ونقل

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص شرکت سیمان ارض العماره ۱۸ میلیارد تومان شد+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص سیمان دورود ۱۴۵ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص سیمان خوزستان ۲۵۴ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین؛

شرکت سیمان بجنورد موفق به دریافت گواهینامه IMS شد

1399/10/23

در رسانه‌ها

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص شرکت بازرسی کالای تجاری ۹۲ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص شرکت سیمان ارض العماره ۱۸ میلیارد تومان شد+اینفوگرافی

1399/10/24

در بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

سود خالص سیمان دورود ۱۴۵ درصد افزایش یافت یافت+اینفوگرافی

1399/10/24