توییت مهم وزیر کار درباره عرضه سهام شستا

‏الوعده‌وفا!

‏الوعده‌وفا!

 

وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از بورسی شدن شستا بعنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای کشور خبر داد.

محمدشریعتمداری نوشت:

‏الوعده‌وفا!

شستا بورسی شد.یعنی تحقق یک وعده بزرگ. با عرضه اولیه شستا بعنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته‌ای کشور، گام جدی بسوی شفافیت وصیانت ازمنافع بیمه شدگان برداشته شد.این بازی برد-برد برای بیمه شدگان و‌اقتصادایران است.این مهم جز با‌ تکیه برمدیریت جوان و علمی در شستا محقق‌نمی شد.

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.