با حکم مدیرعامل سیمان تامین شستا

اخلاقی فرد، سرپرست سیمان صوفیان شد

اخلاقی فرد، سرپرست سیمان صوفیان شد

ولی الله اخلاقی‌فرد با حکم رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین به عنوان سرپرست سیمان صوفیان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این مراسم که با حضور مدیران شرکت سیمان تامین و هلدینگ فارس و خوزستان رخ داد، از مدیر عامل پیشین تشکر و سرپرست جدید معرفی شد.

در این رویداد منصور نجفی مدیرعامل پیشین تودیع و ولی الله اخلاقی فر به عنوان سرپرست سیمان صوفیان معرفی شد.

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.