گستره جغرافیایی

نقاط آبی شرکت‌های تابعه مستقیم
نقاط طوسی شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

null

شرکت‌ها بر اساس دسته‌بندی

همچنین شرکت‌های تابعه سیمان تامین در دو بخش بورسی و غیر بورسی تقسیم‌بندی می‌شوند.

بخشی از این شرکت‌ها به صورت مستقیم زیر مجموعه سیمان تامین هستند و برخی به صورت غیر مستقیم.

در ادامه لیستی از این شرکت‌ها آورده شده است و اطلاعات دقیق آنها را در صفحه‌ مربوط به آن می‌توانید بینید:

‌شرکت‌های تابعه مستقیم (وابسته)

بورسی

نام شرکت محصول
سیمان فارس و خوزستان هلدینگ
کارخانجات سیمان صوفیان سیمان
سیمان ارومیه سیمان
سیمان شاهرود سیمان
سیمان قاین سیمان
سولیران تولید سازه‌های فلزی
کشتی‌سازی اروندان حمل و نقل

‌شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

غیربورسی

نام شرکت محصول
سیمان آبیک سیمان
تحقیق و توسعه سیمان
گچ فارس گچ
تهران بتن بتن
ماشین سازی فولاد و چدن
ساخت و نصب صنعتی البرز
صنایع بسته بندی فارس و خوزستان
خدمات مهندسی فارس و خوزستان
نو آوران صنعت سبز پارس
ارجان صنعت فارس

هیات مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

 ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

برای کسب اطلاعات فایل زیر را دریافت کنید

هیات مدیره شرکت های تابعه