اخبار و تازه‌ها

در ششمین همایش ملی کیفیت؛

تندیس بلورین کیفیت به سیمان خاش رسید

1400/12/14
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، ششمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان، با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت صنعت معدن تجارت، در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. براساس این گزارش فرهاد نیکخواه مدیرعامل سیمان خاش با تاکید براینکه کیفیت رقابتی است که خط پایانی ندارد افزود: به همین…

انتصاب جدید در شرکت سیمان تامین؛

ارسطو زاده به سمت رییس حراست شرکت سیمان تامین منصوب شد

1400/11/25

در نشست اندیشه‌ورزی ستاد مرکزی دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مصوب شد؛

عناوین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در سال 1400

1400/11/19

تبریک رسمی روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین؛

جشن ملی 1400 ، تجلی حماسه آفرینی مردم ایران است

1400/11/12

در بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه سیمان تامین

گزارش عملکرد سیمان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت

1400/10/25

اخبار سیمان، عمران و حمل‌ونقل

در نشست اندیشه‌ورزی ستاد مرکزی دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مصوب شد؛

عناوین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در سال 1400

1400/11/19

تبریک رسمی روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین؛

جشن ملی 1400 ، تجلی حماسه آفرینی مردم ایران است

1400/11/12

در بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه سیمان تامین

گزارش عملکرد سیمان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت

1400/10/25

در بررسی عملکرد شرکت های تابعه سیمان

شرکت سیمان فارس نو گزارش عملکرد 9 ماهه خود را ارائه داد.

1400/10/21

در بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه سیمان

گزارش عملکرد سیمان فارس روی میز سیتا قرار گرفت

1400/10/21

در بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه سیمان

بررسی عملکرد سیمان نی ریز

1400/10/21

در رسانه‌ها

در ششمین همایش ملی کیفیت؛

تندیس بلورین کیفیت به سیمان خاش رسید

1400/12/14

انتصاب جدید در شرکت سیمان تامین؛

ارسطو زاده به سمت رییس حراست شرکت سیمان تامین منصوب شد

1400/11/25

در نشست اندیشه‌ورزی ستاد مرکزی دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مصوب شد؛

عناوین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در سال 1400

1400/11/19

تبریک رسمی روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین؛

جشن ملی 1400 ، تجلی حماسه آفرینی مردم ایران است

1400/11/12

در بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه سیمان تامین

گزارش عملکرد سیمان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت

1400/10/25

در بررسی عملکرد شرکت های تابعه سیمان

شرکت سیمان فارس نو گزارش عملکرد 9 ماهه خود را ارائه داد.

1400/10/21