جزئیات عملکرد هلدینگ تابعه شستا در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ منتشر شد

رشد۹۴درصدی سود خالص سیمان تامین

طی سه روز و برای ممیزی سه سیستم مدیریتی نتیجه داد:

تمدید گواهینامه‌های سیستم مدیریتی ایزو درسیمان شاهرود

درمراسمی با حضور نماینده هلدینگ سیمان فارس و خوزستان انجام شد

معارفه سرپرست سیمان صوفیان در محل کارخانه

با حکم مدیرعامل سیمان تامین شستا

اخلاقی فرد، سرپرست سیمان صوفیان شد

گفت و گوی محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در روزنامه ایران:

سود شستا در شش ماهه اول سال ۹۸ سه برابر شد

۹۵

خط تولید سیمان در ایران

۷۵

شرکت سیمان در ایران

۲۵

خط تولید سیمان در هلدینگ

۱۷

شرکت سیمانی در هلدینگ

شرکت‌های تابعه

۲۶

میلیون تن،
ظرفیت تولید سیمان درهلدینگ

۲۵

میلیون تن،
ظرفیت تولید کلینکر در هلدینگ

۳۰

درصد،
از ظرفیت تولید سیمان کشور

۲.۷

میلیون تن،
صادرات سیمان و کلینکر

محل دقیق شرکت‌های تابعه

بر روی نقشه ایران

null