با هدف ترویج فرهنگ توسعه پایدار انجام شد

برگزاری دوره آموزش زیست محیطی در سیمان شاهرود

۱۳۹۸/۰۸/۱۸

با حکمی از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

 محمد حاج نایب مدیرعامل سیمان خوزستان شد

۱۳۹۸/۰۸/۰۶

دو رویداد در حوزه مسئولیت‌های زیست محیطی

برگزاری دوره آموزشی و نشست زیست محیطی در سیمان شاهرود

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

توسط جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا؛

۲ رویکرد توسعه‌ای ایرانسازه تبیین شد

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

رضوانی‌فر در بازدید از شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری

هم افزایی با شرکت‌های تحت پوشش شستا مدنظر باشد

۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۹۵

خط تولید سیمان در ایران

۷۵

شرکت سیمان در ایران

۲۵

خط تولید سیمان در هلدینگ

۱۷

شرکت سیمانی در هلدینگ

شرکت‌های تابعه

۲۶

میلیون تن،
ظرفیت تولید سیمان درهلدینگ

۲۵

میلیون تن،
ظرفیت تولید کلینکر در هلدینگ

۳۰

درصد،
از ظرفیت تولید سیمان کشور

۲.۷

میلیون تن،
صادرات سیمان و کلینکر

محل دقیق شرکت‌های تابعه

بر روی نقشه ایران

null