در مجمع عمومی سالانه  تصویب شد

تقسیم سود ۷۷۷ریالی به ازای هر سهم سیمان تامین شستا

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

برگزاری مجمع سیمان تامین شستا در ۲۸ مرداد

برگزاری مجامع هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شستا؛ یک‌ماه زودتر از مهلت قانونی

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه سیمان تامین شستا رخ داد:

بهبود سیستم گندزدایی آب سیمان بهبهان و آبرسانی به روستای مجاور

۱۳۹۸/۰۵/۲۸

در احکام جداگانه و از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان منصوب شدند

انتصاب ۲ عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و خزر

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

با حکم مدیرعامل سیمان تامین رخ داد:

انتصاب محمدوند به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سولیران

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

جوانگرایی و رویکردهای شستا در گفت‌وگوی خبرگزاری برنا با رضا جمارانیان:

سیمان تامین شستا رکورد شکن شد/رشد ۲برابری سود و درآمد سرمایه‌گذاری‌، در راستای تامین منافع سهام‌داران

۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۹۵

خط تولید سیمان در ایران

۷۵

شرکت سیمان در ایران

۲۵

خط تولید سیمان در هلدینگ

۱۷

شرکت سیمانی در هلدینگ

شرکت‌های تابعه

۲۶

میلیون تن،
ظرفیت تولید سیمان درهلدینگ

۲۵

میلیون تن،
ظرفیت تولید کلینکر در هلدینگ

۳۰

درصد،
از ظرفیت تولید سیمان کشور

۲.۷

میلیون تن،
صادرات سیمان و کلینکر

محل دقیق شرکت‌های تابعه

بر روی نقشه ایران

null