با همکاری بین دستگاهی، برنامه ریزی منسجم و هدفمند چشم اندازی روشن خواهیم داشت

سیمان ارض العماره عراق؛ ورودی به آینده بازارهای منطقه

20/07/1400

برای اولین بار گواهی سپرده در صنعت سیمان راه اندازی شد

امکان خرید بدون واسطه سیمان برای مردم فراهم شد

17/07/1400

فرارسیدن ایام اربعین حسینی به همه پیروان راستین آن امام همام و شیعیان حضرتش تسلیت باد

اربعین؛ ترک جهالت و حرکت به سمت نور علم

1400/07/04
95

خط تولید سیمان در ایران

75

شرکت سیمان در ایران

25

خط تولید سیمان در هلدینگ

17

شرکت سیمانی در هلدینگ

شرکت‌های تابعه

26

میلیون تن،
ظرفیت تولید سیمان درهلدینگ

25

میلیون تن،
ظرفیت تولید کلینکر در هلدینگ

30

درصد،
از ظرفیت تولید سیمان کشور

2.7

میلیون تن،
صادرات سیمان و کلینکر

محل دقیق شرکت‌های تابعه

بر روی نقشه ایران

null