در مجمع عمومی عادی سالانه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تصویب شد:

تقسیم 1255 ریال سود به ازای هر سهم

1399/04/15

در آستانه برگزاری مجمع سالانه هلدینگ فارس و خوزستان (تابعه سیمان تامین) اعلام شد؛

جهش هلدینگ سیمانی شستا با سود تلفیقی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

1399/04/12

اولین وعده مدیرعامل سیمان تامین پس از ورود به بورس

به زودی سیمان آبیک وارد بورس می شود+ویدئو

1399/04/12

مدیرعامل بزرگترین شرکت سیمانی خاورمیانه گفت:

سیاست اصلی سیتا حفظ منافع 4.5 میلیون سهام دار است

1399/04/11
95

خط تولید سیمان در ایران

75

شرکت سیمان در ایران

25

خط تولید سیمان در هلدینگ

17

شرکت سیمانی در هلدینگ

شرکت‌های تابعه

26

میلیون تن،
ظرفیت تولید سیمان درهلدینگ

25

میلیون تن،
ظرفیت تولید کلینکر در هلدینگ

30

درصد،
از ظرفیت تولید سیمان کشور

2.7

میلیون تن،
صادرات سیمان و کلینکر

محل دقیق شرکت‌های تابعه

بر روی نقشه ایران

null