شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
شماره ثبت: ۱۵۱۳۹۴
تلفن‌: ۵ تا ۸۸۶۴۰۲۶۳
دورنما: ۸۸۸۷۵۰۵۵

آدرس

تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۴ (کدپستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱)

ایمیل

info@tamin-cement.com
pr@tamin-cement.com

پیامرسان‌

ارتباط مستقیم

با شما افتخار ماست