1

آخرین گردهمایی مدیران عامل شرکتهای تابعه سیمان تامین در سال ۹۹ برگزار شد

آخرین گردهمایی مدیران عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال ۹۹ به مناسب هفتاد سالگی شرکت سیمان فارس و خوزستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در این مراسم در این مراسم عزت اله اکبری تالارپشتی(رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)، رضا جمارانیان(مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین)، حمیدرضا هوشیاری(مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان، معاونان و مدیران هلدینگ‌ها و مدیران عامل شرکت‌های تابعه سیتا و سفارس حضور بهم رساندند. همچنین طی این مراسم شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و سیمان فارس و خوزستان میزبان مدیران عامل پیشین دو شرکت نیز بودند.

در این مراسم عزت اله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عملکرد شرکت‌های تابعه سرمایه گذاری سیمان تامین را مناسب ارزیابی کرد.

مجید وفاپور، رییس هیات مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان به ارائه عملکرد تجمیعی کل شرکت های تابعه سیتا پرداخت و از روند سوددهی گزارش جامعی ارائه کرد.

حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره شیوه سهامداری سیتا، عملکرد شرکت‌های تابعه، تاریخچه شرکت سیمان فارس و خوزستان و خدمات ارزنده مرحوم منوچهر سالور (پدر صنعت سیمان) پرداخت.

همچنین مدیران عامل پیشین دو شرکت مورد تقدیر قرارگرفتند و برخی از آن ها به ذکر خاطره از روند شکل گیری صنعت سیمان در کشور و خدمات مرحوم سالور پرداختند.

در بخش دیگری از مراسم آخرین گردهمایی مدیران عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال 99 و هفتاد سالگی شرکت سیمان فارس و خوزستان از شرکت های برتر تابعه سیمان تامین و فعالیت های گروهی ویژه در شرکت های تابعه تشکر به عمل آمد و با اهدای لوح مورد تقدیر قرارگرفتند.

در بخش پایانی این مراسم کتاب خاطرات مرحوم سالور که به تازگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان تجدید چاپ شده رونمایی شد و حاضران در جلسه به امضای یادبود این مهندس فقید پرداختند.