با حکمی از طرف حیدر محمدی

حامد عطاری به عنوان فرمانده بسیج هلدینگ سیمان تامین معرفی شد

حامد عطاری، مدیر امور اداری و منابع انسانی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی حکمی از طرف فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شستا به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سیمان تامین معرفی شد. به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، حکم حامد عطاری از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل سیمان تامین به ایشان اهدا شد.

ادامه مطلب
حامد عطاری به عنوان فرمانده بسیج هلدینگ سیمان تامین معرفی شد

با حکمی از طرف رضا جمارانیان

امیرحسن مهرزاد مدیرروابط عمومی و ارتباطات سیمان تامین شد

همزمان با روز گرامیداشت روابط عمومی‌ها در نخستین نشست فصلی مدیران روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، امیرحسن مهرزاد به عنوان مدیر روابط عمومی و ارتباطات این شرکت معرفی شد. مجید وفاپور، معاون امور شرکت‌ها و مجامع هلدینگ سیمان تامین در آغاز نخستین نشست فصلی مدیران روابط روابط عمومی شرکت های تابعه ضمن تبریک […]

ادامه مطلب
امیرحسن مهرزاد مدیرروابط عمومی و ارتباطات سیمان تامین شد

درمراسمی با حضور نماینده هلدینگ سیمان فارس و خوزستان انجام شد

معارفه سرپرست سیمان صوفیان در محل کارخانه

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان با حضور حمید فرمانی، عضو هیات مدیره سیمان فارس خوزستان و مدیران ارشد این شرکت در تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب
معارفه سرپرست سیمان صوفیان در محل کارخانه