رضوانی‌فر: با راه اندازی سامانه سیمان یاب عدالت و سودآوری محقق شد

محمد رضوانی فر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با اشاره به افزایش مشتریان شرکت‌های سیمانی هلدینگ سیمان تامین با راه اندازی سامانه سیمان یاب گفت: تا پیش از راه اندازی سامانه سیمان یاب در هلدینگ سیمان تامین از زیرمجموعه‌های شستا کل فروش شرکت‌های سیمانی در اختیار ۵۰۰ مشتری و عاملیت فروش بود و […]

ادامه مطلب
رضوانی‌فر: با راه اندازی سامانه سیمان یاب عدالت و سودآوری محقق شد

رشد ۸۲ درصدی سود خالص شرکت IGI در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) موفق به رشد ۸۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۸۲ درصدی سود خالص شرکت IGI در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۶۲ درصدی سود خالص سیمان بجنورد در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان بجنورد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان بجنورد موفق به رشد ۶۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۶۲ درصدی سود خالص سیمان بجنورد در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۸۷ درصدی سود خالص سیمان خزر در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خزر موفق به رشد ۸۷ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۸۷ درصدی سود خالص سیمان خزر در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۳۴۹ درصدی سود خالص سیمان صوفیان در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان صوفیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان صوفیان موفق به رشد ۳۴۹ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۳۴۹ درصدی سود خالص سیمان صوفیان در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۷۹ درصدی سود خالص سیمان غرب در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان غرب در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان غرب موفق به رشد ۷۹ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۷۹ درصدی سود خالص سیمان غرب در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۸۳ درصدی سود خالص سیمان خاش در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خاش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خاش موفق به رشد ۸۳ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۸۳ درصدی سود خالص سیمان خاش در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۲۳۰ درصدی سود خالص سیمان قائن در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان قائن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان قائن موفق به رشد ۲۳۰ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۲۳۰ درصدی سود خالص سیمان قائن در مجمع عمومی عادی سالانه

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا؛

رشد ۱۸۲ درصدی سود خالص سیمان ارومیه در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان ارومیه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ارومیه موفق به رشد ۱۸۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۱۸۲ درصدی سود خالص سیمان ارومیه در مجمع عمومی عادی سالانه

رشد ۱۵ درصدی سود خالص سیمان فارس‌نو در مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان فارس‌نو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان فارس نو موفق به رشد ۱۵ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.

ادامه مطلب
رشد ۱۵ درصدی سود خالص سیمان فارس‌نو در مجمع عمومی عادی سالانه