هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

مهدی اسماعیلی رئیس هیئت مدیره

دکتری حقوق خصوصی / متولد: اردیبهشت1361
سوابق:
🔹مدیرحقوقی هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تامین
🔹 مشاو قراردادهای داروپخش مشاور حقوقی بانک کشاورزی
🔹 معاون اداره کل امور حقوقی و املاک کمیته امداد امام خمینی(ره)
🔹وکالت دادگستری از سال 1385
🔹عضو هیات مدیره شرکت آتیه پگاه
🔹مدیر حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

رضا جمارانیان نایب رئیس‌ هیئت‌مدیره و مدیرعامل

کارشناسی ارشد حسابداری / متولد: ١٣۵٢
سوابق:
🔹قائم مقام مدیرعامل خدمات انفورماتیک راهبر🔹نایب رئیس هیئت مدیره حمل و نقل ریلی پارسیان
🔹قائم مقام وعضو هیئت مدیره شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش
🔹رییس هیات مدیره ایران مارین سرویسز
🔹مدیر عامل شرکت مبین وان کیش
🔹مدیر عامل مهندسی و پژوهش صنایع نفت
🔹عضو هیات مدیره خدمات حفاری نفتکاو ژرف
🔹عضو هیئت مدیره شرکت گسترش ارتباطات تالیا
🔹نایب رئیس هیات مدیره شرکت آریا سل
🔹نایب رئیس هیات مدیره خدمات اول مبین صبا
🔹نایب رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه ارتباطات جامع مبین
🔹 رئیس هیات مدیره شرکت فناوران مبین خاور
🔹عضو هیات مدیره و معاون مالی پشتیانی شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
🔹عضو هیات مدیره و معاون مالی اقتصادی شرکت صنعتی دریایی ایران - صدرا
🔹معاون مالی و اقتصادی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC
🔹عضو هیات مدیره شرکت ساختمان و صنایع نصب فراگیر
🔹سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی

سیدمحمدرضا احمدی عضوهیئت‌مدیره

دکتری علوم اقتصادی / متولد: شهریور1361
سوابق:
🔹عضو موظف هیات مدیره و معاونت اقتصادی موسسه املاک تامین اجتماعی
🔹معاون مدیریت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
🔹مدیر مرکز رصد متغیرهای اقتصادی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
🔹معاون اقتصادی شرکت عمران کوه سر
🔹معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم

مهدی روانشادنیا عضو‌هیئت مدیره

دکتری مهندسی عمران / متولد: بهمن1359
سوابق:
🔹عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
🔹عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
🔹رئیس دانشکده عمران معماری وهنرعلوم تحقیقات
🔹مدیر گروه مدیریت ساخت،حمل‌ونقل و راه دانشگاه آزاد
🔹مدیر پروژه‌های عمرانی در شرکت های دولتی و خصوصی

مدیران

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

مجید وفاپور

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

عزت الله زنگنه

معاونت مالی و پشتیبانی

امیر حسن مهرزاد

مدیر روابط عمومی و ارتباطات

اصغر مخلوقی

معاون فنی و امور پروژه ها