سید حامد عسگری

سرپرست و نایب رییس هیئت مدیره

4

درخواست ملاقات حضوری

برای درخواست ملاقات حضوری با مدیرعامل، اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید:

حداکثر حجم مجاز: 10 MB.