با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، علیرضا اکبری مطلق سرپرست شرکت سیمان قاین شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان در این حکم نوشت: با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان قاین منصوب می‌شوید.

او همچنین افزود: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید.