جلسه هماهنگی مدیران عامل شرکت‌های صنعت سیمان زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا و هلدینگ فارس وخوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، این نشست درسالن اجتماعات هلدینگ فارس و خوزستان و با حضور تمام مدیران عامل شرکت‌های سیمانی تابعه برقرار شد تا موضوعات مختلف مطرح درصنعت سیمان به نقد و بررسی گذاشته شود.
در ابتدای این نشست رضا جمارانیان مدیر عامل سیمان تامین شستا با تشریح تازه ترین رخدادهای صنعت و تصمیم های اخیر درخصوص صادرات و قیمت سیمان، دیدگاه‌های مدیران عامل را شنیده و به تک تک نکات پاسخ داد.
گفتنی است این جلسه به میزبانی حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان برگزار شد و مباحثی همچون رونق تولید در صنعت سیمان بررسی و برای هماهنگی سازی اقدامات تصمیم هایی اتخاذ شد.