سیمان خوزستان با مشارکت در طرح ملی «ذخیره عملیاتی برق صنایع» علاوه بر کاهش مصرف انرژی از قطع برق هموطنان در فصل گرم تابستان جلوگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، شرکت سیمان خوزستان در قالب تعامل با شرکت برق منطقه ای استان خوزستان در سال جاری موفق به دریافت پاداش ۷ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریالی به دلیل همکاری در برنامه کاهش بار برنامه ریزی شده صنایع شد.

گفتنی است طرح «قطع بار برنامه ریزی شده ۲۴ ساعته و کاهش بار برنامه‌ریزی‌شده در ساعات اوج بار» در تابستان ۹۸ با همکاری این شرکت اجرایی شد تا کاهش میزان مصرف برق صنایع مانع خاموشی در منازل مردم شود.