جلسه بررسی عملکرد 9ماهه منتهی به 30آذر 1398 و بررسی بودجه سال 99 شرکت‌ سیمان ارومیه صبح شنبه 21دی ماه و طی 3 ساعت با حضور مدیرعامل سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه علاوه بر بررسی اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو، مشخص شد که با اقدامات مدیریتی تازه ،عملکرد فروش 9ماهه شرکت در مقایسه با بودجه مصوب 13 درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره قبل هم 34 درصد افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، سود خالص هم رسد محسوسی را تجربه کرده و این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه 96 درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد 83 درصدی سود خالص
را ثبت کرده است.
شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 10صبح شنبه 21دی ماه تا ساعت 13 و با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین ،حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان ، مجید نیکنام مدیرعامل سیمان ارومیه و سایر مدیران هلدینگ و شرکت برقرار شد.