هفتمین عرضه اولیه شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) صبح چهارشنبه 21 اسفند ماه 1398 در بازار سرمایه محقق شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در راستای تحقق سیاست شفاف سازی امور و واگذاری شرکت‌های سودده شستا، صبح چهارشنبه و با پیگیری‌های هلدینگ تابعه شستا(سیمان تامین) شرکت سیمان ساوه با نماد «ساوه» در فرابورس ایران عرضه اولیه شد.

بر پایه این گزارش، عرضه اولیه سیمان ساوه در عمل هفتمین عرضه سال ۹۸ در شرکت‌های تابعه شستا و هفدهمین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران بود.

گفتنی است نماد «ساوه» با کشف قیمت 23هزار و 500 ریالی برای هر سهم سیمان ساوه عرضه و مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

در عمل، عرضه 58 میلیون و 500 هزار سهم «ساوه» به عموم سهامداران، تحقق یکی دیگر از وعده های گذشته بود که با استقبال تعداد یک میلیون و 618 هزار و 395 کد معاملاتی روبرو شد.

مرور این نماد پس از بسته شدن بازار در آخرین روز کاری بورس (درهفته جاری) هم خبر از سهامداری یک میلیون و 602 هزار و 608 کد معاملاتی داد که موفق شدند فرایند تخصیص سهم را طی کنند.

گفتنی است که سیمان ساوه با 505 نیروی انسانی جزء واحدهای تجاری فرعی شستا و هلدینگ سیمان تامین است که زیر نظر شرکت سیمان فارس و خوزستان اداره می شود.