بررسی عملکرد شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۸ خبر از سودآوری این شرکت در شاخص‌های مختلف دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در بررسی وضعیت شرکت‌های تابعه، شرکت سیمان شاهرود بررسی و مشخص شد درآمد فروش این شرکت در قیاس با بودجه پیش‌بینی شده ۶۰ درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش داشته است.

بررسی دیگر شاخص های سود زیان در شرکت سیمان شاهرود هم نشان می‌دهد که سود ناخالص این شرکت در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده سال ۹۸ رقمی معادل ۱۱۷ درصد بیشتر بوده است.

همچنین در مقایسه با دوره قبل سود ناخالص این شرکت ۱۹۷ درصد افزایش را ثبت کرده است.

بررسی سود خالص این شرکت اخبار خوبی را مخابره می‌کند چراکه در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده سال ۹۸ حدود۸۳۵ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

سود خالص شرکت هم در سال ۱۳۹۸ و مقایسه با دوره قبل (سال ۹۷) رشد ۲۱۸ در مجموع نشان داده است .

گفتنی است که سلسله جلسات بررسی مرکز شرکت‌های تابعه سیمان تامین از محل این شرکت به صورت ویدیو کنفرانس با شرکت مورد بررسی و هلدینگ فارس وخوزستان در حال برگزاری است.