هلدینگ سیمان تامین را بیشتر بشناسید

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین یا هلدینگ سیمان تامین یک هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان (و صنایع وابسته)، عمران و حمل‌و‌نقل است که با تکیه بر منابع خود و استفاده بهینه از آن، نقش رهبری در صنایع یاد شده را ایفا خواهد کرد.
حفظ و ارتقا ارزش سرمایه سهامداران برای هلدینگ یک اصل و در کنار آن سرمایه‌های انسانی (انتخاب مدیران شایسته) مهمترین محور ارزش‌آفرینی هلدینگ است. موضوع فعالیت شرکت مدیریت، راهبری، نظارت و پشتیبانی واحدها و شرکت‌های مرتبط با صنایع سیمان، عمران و حمل‌و‌نقل است.

98

خط تولید سیمان در کشور

75

کارخانه در کشور

73

شرکت در کشور

17

شرکت در هلدینگ

سهامداران شرکت

شركت سرمایه‌گذاری داروئی تأمین

سهامی عام

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین

سهامی عام

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

سهامی عام

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهامی عام

شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

سهامی عام

معرفی و روند تغییرات سیمان تأمین

. . .

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1382/6/25 صاحبان سهام نام شركت به شركت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سهامی خاص) به منظور سرمایه‌گذاری و راهبری واحدهای سیمانی و صنایع وابسته به آن و واحدهای معدنی، تغییر یافته است.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 دی 1383 صاحبان سهام شخصیت حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تغییر و همچنین موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت نیز تغییریافته است.
. . .

شرکت در تاریخ 22 بهمن1392 تحت شماره 11227 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی شرکت مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده است.

موضوع فعالیت هلدینگ

موضوع فعالیت شرکت مدیریت، راهبری، نظارت و پشتیبانی واحدها و شرکت‌های مرتبط با صنایع سیمان، عمران و حمل‌و‌نقل است. به شرح زیر:
-خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت‌های بورسی وغیربورسی
-سرمایه‌گذاری درصنایع یادشده (درداخل و خارج از کشور)
-ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت(به تنهائی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)
-سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها و موسسات تولیدی، تجاری، بازرگانی، خدماتی و نهادهای مالی داخلی
-آماده سازی سهام شرکت و نیز شرکت‌های سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار
-اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور
-انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه داخلی
-اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
-ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها یا شعب درهرنقطه از ایران و یا خارج از ایران
انجام فعالیت‌های بازرگانی
-وهمچنین کلیه امور و فعالیت‌هایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد