نوع شرکت: فرعی، غیربورسی
شناسه ملی:
شماره ثبت: ۵۷۲۵۲
سال تاسیس: ۱۳۶۴
سال بهره‌برداری:
سرمایه ثبت‌شده:
نحوه ورود به گروه:
تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۶۵۱۰
وبسایت: www.abadanco.com