نوع شرکت: بورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
شماره ثبت: ۲۶۳
سال تاسیس: ۱۳۵۳
سال بهره‌برداری: ۱۳۶۹
سرمایه ثبت‌شده: ۷۰۰ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری بابت رد دیون سازمان ها
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۴۸۹۵۵
وبسایت: urmiacement.com