نوع شرکت: غیربورسی، سهامی خاص
شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۲۶۳۹۵۲
شماره ثبت: ۱۲۷۹
سال تاسیس: ۱۳۷۷
سال بهره‌برداری: ۱۳۸۶
سرمایه ثبت‌شده: ۲۷۵ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: خرید سهام
تلفن: ۸۸۰۶۶۱۰۶
وبسایت: zanjancement.com