نوع شرکت: بورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
شماره ثبت: ۲۱۲/۲۴۸
سال تاسیس: ۱۳۶۳
سال بهره‌برداری: ۱۳۷۷
سرمایه ثبت‌شده: ۸۱۰ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: خرید سهام
تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۲۷۴۴۱-۴
وبسایت: shahroudcement.com