نوع شرکت: بورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
شماره ثبت: ۴۰۸۱
سال تاسیس: ۱۳۲۹
سال بهره‌برداری: ۱۳۳۴
سرمایه ثبت‌شده: ۴۵۰۰ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: خرید سهام
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۷۱۱۵-۶
وبسایت: www.fkcco.com