نوع شرکت: بورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
شماره ثبت: ۴۶۴۹۱
سال تاسیس: ۱۳۶۰
سال بهره‌برداری: ۱۳۷۳
سرمایه ثبت‌شده: ۵۳.۲۲۲ میلیون ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری در چارچوب رد دیون دولت
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۵۶۴۵۵
وبسایت: www.qayencement.com