نوع شرکت: غیربورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
شماره ثبت: ۱۱۱۶۹
سال تاسیس: ۱۳۴۵
سال بهره‌برداری: ۱۳۴۵
سرمایه ثبت‌شده: ۵۸۸.۲۲۲ میلیون ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری سهام از طریق ادغام هلدینگ عمران و حمل‌و‌نقل تأمین
تلفن:  ۰۲۱۸۸۰۴۸۲۳۵
وبسایت: www.sabir.ir