نوع شرکت: غیربورسی، سهامی خاص
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳
شماره ثبت: ۷۸۵۵۲
سال تاسیس: ۱۳۶۸
سال بهره‌برداری: ۱۳۶۸
سرمایه ثبت‌شده: ۱.۱۳۷ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری سهام از طریق ادغام هلدینگ عمران و حمل‌و‌نقل تأمین
تلفن: ۰۲۱۴۲۰۰۱
وبسایت: www.iransazeh.ir