نوع شرکت: غیربورسی، سهامی خاص
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۴۴
شماره ثبت: ۵۲۲۶۸
سال تاسیس: ۱۳۶۳
سال بهره‌برداری: ۱۳۶۳
سرمایه ثبت‌شده: ۵۰ میلیون ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری سهام از طریق ادغام هلدینگ عمران و حمل‌و‌نقل تأمین
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۳۳۱۷۰
وبسایت: igico.com