نوع شرکت: سهامی خاص
شناسه ملی: 10102036156
شماره ثبت: 160969
سال تاسیس: 1399
سال بهره‌برداری: 1399
نحوه ورود به گروه: واگذاری سهام از طریق واگذاری از سوی شرکت زاه آهن شهری تهران و حومه
تلفن: 88693054-021
وبسایت: www.sazetamin.ir