نوع شرکت: غیربورسی، سهامی خاص
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰
شماره ثبت: ۱۰۳۲۸
سال تاسیس: ۱۳۴۴
سال بهره‌برداری: ۱۳۵۰
سرمایه ثبت‌شده: ۲.۱۰۰ میلیون ریال
نحوه ورود به گروه:  واگذاری سهام از طریق ادغام هلدینگ عمران و حمل‌و‌نقل تأمین
تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۲۸۰۷۶
وبسایت: dural.ir