نوع شرکت: بورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
شماره ثبت: ۹۵۵۰
سال تاسیس: ۱۳۴۳
سال بهره‌برداری: ۱۳۴۳
سرمایه ثبت‌شده: ۱۰۰ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری سهام از طریق ادغام هلدینگ عمران و حمل‌و‌نقل تأمین
تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۸۲۲۷۰
وبسایت: www.suliran.com