نوع شرکت: بورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
شماره ثبت: ۳۹
سال تاسیس: ۱۳۴۵
سال بهره‌برداری: ۱۳۴۹
سرمایه ثبت‌شده: ۵۵۰ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری بابت رد دیون سازمان ها
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۹۹۰۹
وبسایت: soufiancement.com