نوع شرکت: فرعی، غیربورسی
شناسه ملی: –
شماره ثبت: –
سال تاسیس: ۱۳۵۲
سال بهره‌برداری:
سرمایه ثبت‌شده:
نحوه ورود به گروه:
تلفن: ۰۶۱۵۳۵۸۲۳۲۳
وبسایت: www.arvandanco.ir