درمراسمی با حضور نماینده هلدینگ سیمان فارس و خوزستان انجام شد

معارفه سرپرست سیمان صوفیان در محل کارخانه

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان با حضور حمید فرمانی، عضو هیات مدیره سیمان فارس خوزستان و مدیران ارشد این شرکت در تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب
معارفه سرپرست سیمان صوفیان در محل کارخانه

در احکام جداگانه و از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان منصوب شدند

انتصاب 2 عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و خزر

در احکام جداگانه و از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان 2 عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و  سیمان خزر منصوب شدند.

ادامه مطلب
انتصاب 2 عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و خزر