با حضور مدیرعامل سیمان تامین شستا رخ داد:

بررسی وضعیت صنعت سیمان در نشست انجمن صنفی کارفرمایان

بررسی وضعیت صنعت سیمان در نشست انجمن صنفی کارفرمایان

جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین از ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ در انجمن صنفی کارفرمایان سیمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه گزارشی از وضعیت تولید، تحویل و صادرات سیمان در مرداد ماه ۱۳۹۸ ارائه شد.
همچنین گزارش قیمت فروش کارخانجات بورسی، گزارش قیمت فروش سیمان در مناطق هشتگانه توزیع کشور و ادامه بحث در خصوص سامانه سیماب نیز از دیگر مباحث این جلسه بود.
تعیین سطح دسترسی و سایر مسائل روز صنعت سیمان نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.